Cao Nguyễn Minh Huy
từ 27-03-2016 19:17:23
Thật tàn ác , mong sao chiến tranh sẽ không còn trên Trái Đất này nữa .
  •   Trang
  • 1