mạnh tùng
từ 29-08-2016 00:37:06
Thằng này về Westham giao cho luôn cái chân chuyện đá phạt đền thế mới là cao tay ấn! Đảm bảo là không bao giờ dám chạy chạy đà sút Penaty như ở euro vừa xong đâu mà !
  •   Trang
  • 1