TK
từ 16-01-2017 00:37:13
Thế việt nam nên đầu tư cho cầu thủ trẻ là hơn mua ngoại binh
Dekhi
từ 12-01-2017 15:32:33
@doraemon: bạn lại dạy người giàu tiêu tiền ))
doraemon
từ 12-01-2017 09:26:26
Thà tiền đó các ông bầu Trung Quốc đầu tư cho bóng đá trẻ còn có ý nghĩa hơn với nền bóng đá Trung Quốc.
  •   Trang
  • 1