tien pham
từ 21-03-2017 16:10:26
thu môn đt phải là văn lâm
Đông Á
từ 21-03-2017 09:13:47
Mặt sân tuyệt đẹp. Mong các sân cỏ việt nam đều đẹp như vậy
Việt
từ 21-03-2017 09:02:46
Sao mà cứ sử dụng Đình Đồng vậy ta! Cánh của anh ta là yếu nhất.
Lê quang
từ 21-03-2017 08:46:24
Âu văn hoàn, Trần đình đồng cho nghỉ thôi chứ lên tuyển đá sao được bài học indonesia vẫn còn chắc cả đội phải khóc nhiều lần nữa .
Thượng cấp
từ 21-03-2017 08:21:24
Rất tiếc Tuấn Anh chưa kịp bình phục, mong e nhanh bình phục sức khỏe để cùng xuân trường xung trận ở hàng trung tâm mọi chuyện sẽ suôn sẻ với hlv trưởng Nguyễn Hữu Thắng