tien pham
từ Từ 2 ngày 7 giờ trước
thu môn đt phải là văn lâm
Đông Á
từ Từ 2 ngày 14 giờ trước
Mặt sân tuyệt đẹp. Mong các sân cỏ việt nam đều đẹp như vậy
Việt
từ Từ 2 ngày 14 giờ trước
Sao mà cứ sử dụng Đình Đồng vậy ta! Cánh của anh ta là yếu nhất.
Lê quang
từ Từ 2 ngày 14 giờ trước
Âu văn hoàn, Trần đình đồng cho nghỉ thôi chứ lên tuyển đá sao được bài học indonesia vẫn còn chắc cả đội phải khóc nhiều lần nữa .
Thượng cấp
từ Từ 2 ngày 14 giờ trước
Rất tiếc Tuấn Anh chưa kịp bình phục, mong e nhanh bình phục sức khỏe để cùng xuân trường xung trận ở hàng trung tâm mọi chuyện sẽ suôn sẻ với hlv trưởng Nguyễn Hữu Thắng