Họ và Tên
từ 13-09-2017 23:56:09
60 Euro quá rẻ cho Atletico rồi còn gì. Chel cũng có 60 triệu đủ mua một trung phong đẵng cấp thay thế. Ok
  •   Trang
  • 1