Kyoto
từ 13-09-2017 22:25:44
Bản lĩnh phải học của ng Thái..
Đinh Công Việt
từ 13-09-2017 21:22:00
Buồn cho bóng đá Việt
Đinh Công Việt
từ 13-09-2017 21:20:57
Tôi thấy quá chán với bóng đa Việt Nam rồi.
Nguyễn Văn Hùng
từ 13-09-2017 20:58:31
Chưa đá mà đã tính như vậy thì VN thua chắc. Thua từ lỗi thủ môn là căn bệnh vô phương cứu chữa.
Đình Hoàng
từ 13-09-2017 15:51:01
CHúc u18 Việt nam chân cứng đá mềm,các em hãy đá hết mình.
vinh
từ 13-09-2017 20:39:07
U18 Việt Nam chính thức né được u18 Thailand
  •   Trang
  • 1