Trungbao
từ 14-09-2017 03:46:03
Móa fimino bán cho rồi. Đá dỡ như phân á! Fan livepon thấy ông ấy nãn sợ luôn.
fan MU
từ 14-09-2017 02:03:13
Liver bôi nhọ bóng đá anh quá. Liver và Klopp chả làm ra trò trống gì, chỉ được cái lắm mồm thôi.
Minh Cườngg
từ 13-09-2017 22:27:05
Lại là moreno à
  •   Trang
  • 1