Chè Mốc Xanh Lót Đường C1
từ 14-09-2017 09:25:40
Chê nọ chê kia, cứ chê nhiều vào chấp nhận hết miễn sao thắng là được.
Thứ 3 Bảng C-C1
từ 14-09-2017 08:40:33
Thiệt đủ đường cũng được, các anti chê yếu hơn cũng được, miễn sao khi vào trận chơi 200% sức thắng là được.
Họ và Tên
từ 14-09-2017 01:14:28
AsN khi nào chả vậy
Fan MU
từ 13-09-2017 23:43:12
ARS BUÔNG NGOẠI HẠNG ĐỂ UỐNG C2 THAY MU NHÀ MÌNH ĐÓ MÀ. KKKK
Thứ 3 Bảng C-C1
từ 14-09-2017 08:44:14
Fan phong trào đừng mượn danh hão.
nghịch ngợm
từ 13-09-2017 22:15:26
Arsenal hiện không ổn định, cầu thủ hơi non, ít kinh nghiệm , phong độ phập phồng . Nên hợp đồng dài hạn với bộ khung sườn làm nồng cốt, rồi sắm sao làm vệ tinh . Để sao về dao động ảnh hưởng tâm lý và tinh thần đội bóng .
at
từ 14-09-2017 09:37:58
chính xác
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2