Tuấn
từ 14-09-2017 17:55:56
Cần rèn luyện,nâng cao hơn cho các cầu thủ tiềm năng. Chứ đừng nâng niu có mà thành nũng nĩu. Họ cứ nghĩ có xuất đá chính là ko còn cố gắng...
Vương Vũ
từ 14-09-2017 06:36:21
Nâng đến bao giờ ?
Luyện
từ 13-09-2017 23:12:02
Cần nâng niu tài năng trẻ mãi không chịu lớn. Thật đáng buồn.
  •   Trang
  • 1