manh
từ 01-10-2017 21:55:43
Hàng phòng ngư của hagl quá yếu. Ko thay đổi lối ckhi xuông hang là chăc
Tu
từ 01-10-2017 21:23:56
HAGL phải thay đổi nếu muốn tru hang, nếu da cu nhu the nay, xuống hạng la cái chac
Họ và Tên
từ 01-10-2017 20:19:06
HAGL thay hlv là đúng rồi
Goi
từ 01-10-2017 17:57:26
HAGL nếu cứ đá k hiệu quả thế này là phải thay hlv
cau lạc bo hoang anh gia lai
từ 01-10-2017 20:09:26
HAGL nên thay đổi cách chơi, đặc biệt là hàng phòng ngự
  •   Trang
  • 1