NMP
từ 09-10-2017 09:09:30
9 đội nhì bảng lấy 8, hơn 1 đội nhì bảng xem như có vé play off rồi ,tính bảng A, B, G, H làm gì?
Đạt
từ 09-10-2017 06:41:53
Đan Mạch và Bắc Ai Len đã chắc xuất play off rồi. Vì ít nhất họ cũng hơn Slovakia về điểm số.
CDV
từ 09-10-2017 08:21:32
Quên tính bảng A, B, G, H hả bạn
  •   Trang
  • 1