Hammovn
từ 29-10-2017 22:47:41
Văn học đá vào chân Gramoz lúc trước thì chả bị phạt hay thẻ gì cả. Merlo thì bị Thiago và một số cầu thủ Quảng Nam bu vào dùng chân đá vô người cũng không sao luôn. Đồng ý hai cầu thủ SHB bị thẻ là đúng. Nhưng những cầu thủ kia thì sao? Không bị gì luôn. Nản
Go go
từ 29-10-2017 22:46:54
Bán độ 100%
  •   Trang
  • 1