Quy
từ 11-11-2017 09:55:55
Quảng Nam vô địch!
hiền Barca
từ 10-11-2017 21:19:20
Quảng nôm Thăng bình đây, cố lên các bạn.Ủng hộ hết mình. Hoãn vài ngày mà ruột gan cứ nôn nao. Chúc các bạn có 1 chiến thắng Tạo thêm sức mạnh cho 2 vong lượt trận cuối.
Mô nhí nhố
từ 10-11-2017 17:58:09
Quảng nam đá hay, tạo rất nhiều cơ hội, cổ vũ Quảng nam, lại là màu xanh lên ngôi Vua.
  •   Trang
  • 1