Họ và Tên
từ 19-11-2017 19:05:19
Hn đá hay hơn .fan qn mình cung ko nên buồn
Tuấn Nhân
từ 19-11-2017 18:58:48
Sai lầm chiến thuật của ông Hoàng Văn Phúc, làm hại Quảng Nam thua trận này.
Tuấn Nhân
từ 19-11-2017 18:37:56
Sai lầm của ông Hoàng Văn Phúc, thủ quá sớm, khả năng Quảng Nam sẽ thua trận này.
  •   Trang
  • 1