The Reds
từ 10-01-2018 14:42:34
Hàng TV Liv mua đc Lemar trái (or Mareh),Rakitic phải thì quá tốt, bổ sung thêm Oblak nữa mới đủ tranh chức Vđ C1 với Real,BC,Bayern.
  •   Trang
  • 1