Thành Phạm
từ 14-01-2018 19:53:05
Mình rất thích lối chơi của vinnie. Có những người như vinnie, roy keane hay terry butcher sẽ giúp cho tinh thần của đồng đội lên cao. Tiếc là giờ ít kiểu tiền vệ như thế này nữa
Thang
từ 13-01-2018 09:42:44
Không hiểu ai lại tôn vinh lối đá kiểu này
  •   Trang
  • 1