Thích thì nói
từ 13-01-2018 09:51:09
Biết đâu lời thì thầm hôm rồi Conte gạ Sanchez về Chelsea nhỉ, "cậu cứ ở lại Ars cho hết mùa, hè này Chelsea sẽ đưa cậu về". Cuộc sống ở London chắc Chez thích hơn nhiều là Manchester suốt ngày mưa, nắng thì bụi mù mà Chelsea cũng thừa sức đáp ứng mọi thứ chả khác gì mc với mu.
  •   Trang
  • 1