Họ và Tên
từ 12-11-2018 10:57:37
Coi chùa đâu có được gì các nhà đài phải bỏ tiền ra muốn coi phải trả tiền
Đức
từ 17-02-2018 16:02:26
Tư bản mà, dụ cho ăn ngon, bổ rẻ. Khi ăn dở miệng rồi thì mới tính tiên, tăng giá. Haha.
  •   Trang
  • 1