Đức
từ 17-02-2018 16:02:26
Tư bản mà, dụ cho ăn ngon, bổ rẻ. Khi ăn dở miệng rồi thì mới tính tiên, tăng giá. Haha.
  •   Trang
  • 1