Quang Huy
từ 16-02-2018 13:23:02
Tôi yêu bóng đá, yêu Hà Nội, và yêu cả những câu văn. Thêm 1 cái tết nữa lạnh tanh ở Pháp, đọc những dòng Hà Nội này mà trào nước mắt.
  •   Trang
  • 1