Hiep Le
từ 17-02-2018 12:30:33
thực tế trừ Thái đang đá C1, thì Đông Nam Á chí có Ceres của Philipines và Darul Tazim của Mã Lay là có tham vọng vô địch. Các CLB Việt Nam thực lực có thừa nhưng toàn buông vì cuối mùa lo V-League, thất vọng
  •   Trang
  • 1