Longcent
từ 01-03-2018 07:19:18
Đó là sự nghiệt ngã của nghề thủ môn. Bạn la thủ môn đẩy được 10 quả nhưng mắc lỗi 1 quả thì b là tội đồ. Còn với tiền đạo họ có thể sút ra ngoài 10 quả nhưng chỉ cần vào 1 quả giúp đội nhà chiến thắng thì họ là người hùng.
Trang Minh
từ 28-02-2018 19:13:50
Tập trung vào chuyên môn đi em,cái gì bây giờ cũng lôi lên mạng xã hội rồi,chấn chỉnh nhanh còn kịp
  •   Trang
  • 1