quang57
từ 01-03-2018 20:38:41
Cũng nhớ hồi bán kết Worldcup cũng bị chấn thương gãy lưng, sau đó Brazil bị đức hủy diệt, h tình cảnh cũng tương tự...Nói chuyện phấn đấu như messi, ronaldo, tranh QBV... các kiểu đâu không thấy, cú đến thời điểm then chốt là chấn thương có khi thành "Reus 2.0" quá :))
cường
từ 01-03-2018 19:31:30
coi kỹ lại thi chính neymar đã cố triệt hạ và đạp vào chân đối thủ. nhưng không may cho anh ta khi tiếp đất bị lật cổ chân.thế là đáng đời
  •   Trang
  • 1