Cu Tanh
từ 02-03-2018 08:07:36
Cãi nhau là chuyện bình thường thôi mà. Về tư cách thì mình thấy hai cậu này đều ổn, thái độ thi đấu thì rất chuyên nghiệp. Hy vọng năm nay ăn ba phát nữa để bù đắp cho Heynckes. Người luôn phải đứng sau các anh tài cùng thế hệ
Lê Lương Vy
từ 01-03-2018 22:14:55
cả 2 người đều bỏ Dortmund mà đi và bây giờ đang cãi nhau. Sang mùa sau xem không có Robert thì BM đá đấm thế nào đây.
sơn
từ 01-03-2018 19:24:58
đó là đặc sản mà thế nên mới gọi là đội bóng bollywod
  •   Trang
  • 1