Kemeno
từ 14-03-2018 00:17:23
Thôi kệ nó đi, sau này con cháu mình cũng giàu như vậy à.
Lý thiên trà
từ 12-03-2018 20:47:41
Trâm anh thế phiệt, người viết ơi!
H.Tuấn
từ 12-03-2018 17:14:13
Làm vua có khác, trong một nước giàu thì vua vẫn giàu thượng thặng.
  •   Trang
  • 1