CM
từ 14-03-2018 00:29:15
Bọn dự đoán tỉ số toàn là bọn fan MC hết. Thua thắng thì tối thức mà coi
Ťâñðåť
từ 13-03-2018 23:30:11
Mu sẽ thắng sevilla 3_1 cố lên
Ghét mu
từ 13-03-2018 22:41:34
2-1 cho sevilla. Lấy tiền
MC fan
từ 14-03-2018 09:51:57
Bạn dự đoán như thần!!
Phạm Hoàng Anh
từ 14-03-2018 04:47:33
Bạn thật là giỏi!
Luan nguyen
từ 13-03-2018 22:28:44
6-1 cho MU
Trần quang
từ 13-03-2018 22:19:55
2_0 cho mu