Đỗ Văn Huy
từ 14-03-2018 09:15:58
súng nịt đòi đọ với súng cao su hả?
Ttvn
từ 14-03-2018 07:07:11
Tay nhanh hơn não.
Hoàng
từ 14-03-2018 05:56:34
Vậy là súng cao su đã bắn vỡ mai rùa, mà bắn trúng hai phát lận mới đau =))
Họ và Tên
từ 14-03-2018 05:40:10
Súng cao su bắn trúng rùa hai phát.
Batigol
từ 14-03-2018 05:29:23
Tôi đoán sevilla đi tiếp đấy
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2