long
từ 15-03-2018 18:18:44
Đầu voi đuôi chuột, kỷ luật như vậy thì những hô hào chỉ là lời nói suông. Hành động gây nguy hiểm tái đi tái lại nhiều lần mà không xử lý nghiêm mà chỉ phạt như đuổi muỗi thì ai dám đến SVĐ để cổ vũ. Chắc đợi đến khi pháo sáng nén vào đầu cẩu thủ hay pháo sáng gây hỏa hoạn hay gây ngạt thở thì lúc đó mới nháo nhào lên. Muốn khán giả đến sân mà để cho pháo sáng lộng hành ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe thì ai mà thèm đến.
Phương
từ 16-03-2018 06:23:33
ý bác như thế thì chắc ở Ý hay Pháp hay Brazil ko ai ngta xem đá bóng nx r :)
  •   Trang
  • 1