Nguyễn khắc tâm
từ 13-11-2018 20:57:01
Trời không phụ người có tâm.tin rằng em sẽ bình phục
Họ và Tên
từ 18-03-2018 21:51:42
thật tiếc cho 1 tài năng đất việt
Phương
từ 18-03-2018 12:10:59
Tiếc cho một tài năng
Bùi Văn Toàn
từ 18-03-2018 11:07:25
Đôi chân pha lê... Đó là số mệnh rồi e. Mong e sớm tái ngộ sân cỏ
Lâm
từ 18-03-2018 10:36:22
Tiếc cho một tài năng.
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2