Rivando
từ 19-03-2018 00:28:41
Sao barca ko ào lên giã nát đội bạn như real vẫn hay làm nhỉ. Nếu là rô thì đã hò đồng đội xông lên kiếm pen và đệm để có cái đi lòe rồi
  •   Trang
  • 1