Nguyễn Giang
từ 14-04-2018 23:39:28
Cảm ơn Bà Xã đã thắng. Vì đây là cơ hội để Real Madrid của chúng tôi chở lại tốp 3.
Fan barca
từ 14-04-2018 20:41:24
Cố lên Anh Si, tranh chiếc dày vàng và pichichi là con đường duy nhất để tranh với QBV với Chị 7.
Họ và Tên
từ 15-04-2018 11:29:55
năm ngoái k nhớ Si đoạt pichichi và Giày vàng ư?và ở C1 cũng ghi tới 11 bàn nhưng cuối cùng vẫn thua Cr7.năm nay có khả năng cao nhất là dành QBĐ thôi.vì xếp dưới Cr7 và Salah....
Họ và Tên
từ 15-04-2018 11:28:13
năm ngoái k nhớ Si đoạt pichichi và Giày vàng ư?và ở C1 cũng ghi tới 11 bàn nhưng cuối cùng vẫn thua Cr7.năm nay có khả năng cao nhất là dành QBĐ thôi.vì xếp dưới Cr7 và Salah....
  •   Trang
  • 1