Minh
từ 18-04-2018 18:56:54
Bạn này chưa từng xem bóng đá nên comment xàm! Xem lại Zidane lúc còn là cầu thủ đi rồi hãy phát biểu nhé!
QTT
từ 16-04-2018 21:09:26
Thôi xàm về lão đầu trọc ăn may này đi đc rồi
  •   Trang
  • 1