Cựu thủ môn QK7
từ 21-04-2018 21:20:03
Tôi không hy vọng đội sẽ thắng Hàn Quốc. Đối với tôi, hòa cũng là một chiến thắng để không xếp chót.
Tuan
từ 21-04-2018 12:09:40
Thắng HQ là giả nhì rồi
  •   Trang
  • 1