Hoàng Long
từ 02-05-2018 17:54:06
Võ league vốn đã đầy bạo lực rồi mà CV còn rước ông thầy mang lối đá bạo lực về nữa. 😠
Tins
từ 02-05-2018 17:49:04
Miura thì khô khan là đương nhiên.
Anhbaqueo
từ 02-05-2018 13:12:26
Lối đá miura thực dụng, khô khan và bạo lực. Nhìn lại trận VN và TL vòng loại Wh thì rõ.
  •   Trang
  • 1