Hoàng Duy Song
từ 03-05-2018 15:33:46
Chớ có vội mừng mà chủ quan. Bởi gặp dễ ở vòng bảng thì ắt gặp khó khăn gấp bội ở BK? Vì Các đội mạnh đều rơi vào bảng đối thủ của VN ở BK, do vậy dễ vượt qua vòng bảng nhưng ko đồng nghĩa với vượt qua BK? Mà chỉ tiêu của ĐTVN là vào CK cơ mà?
  •   Trang
  • 1