huyen
từ 20-12-2018 13:50:34
Thua Iran, hòa Iraq, thắng Yamen... đủ cửa vô rồi
Họ và Tên
từ 16-12-2018 19:44:24
Huuuhhhg
hung
từ 05-05-2018 22:46:40
chúng tôi đến đây và để chiến thắng......... cứ mơ đi... có ai nghĩ u23 làm đc điều thần kỳ....
TIEN
từ 05-05-2018 21:56:49
hy vọng ông Park chọn được đội tuyển phù hợp
Đỗ văn tịnh
từ 05-05-2018 17:38:38
Có hlv park hangseo thì vn sợ j ai.tôi yên tâm về ông ấy lm.