hung
từ 05-05-2018 22:46:40
chúng tôi đến đây và để chiến thắng......... cứ mơ đi... có ai nghĩ u23 làm đc điều thần kỳ....
TIEN
từ 05-05-2018 21:56:49
hy vọng ông Park chọn được đội tuyển phù hợp
Đỗ văn tịnh
từ 05-05-2018 17:38:38
Có hlv park hangseo thì vn sợ j ai.tôi yên tâm về ông ấy lm.
BẢO NGỌC
từ 05-05-2018 14:54:15
Thôi rồi Lượm ơi . May ra có điểm với YEMEN
Dinh Vu
từ 05-05-2018 12:16:23
Quá khó khăn cho Tuyển VN rồi.Hi vọng vào điều thần kì thôi.