cr7bavam
từ 10-05-2018 11:29:01
Fan Arsenal đã quen với điều này :))
Bùi Hòa
từ 10-05-2018 11:15:08
Tốt đấy. Năm trước đứng thứ 4. Năm ngoái xuống thứ 5. Năm nay đứng thứ 6... năm sau chưa biết thứ 7 hay 8. Ôi quá khứ 49 trận bất bại con đâu
Binh bung
từ 10-05-2018 08:27:52
Đá hay thế, Wenger nên ở lại Arsenal thêm vài mùa nữa .
Xuan anh
từ 10-05-2018 11:16:51
Haha. Thích đùa quá
  •   Trang
  • 1