Đức huy
từ 11-05-2018 22:48:35
Chelse thua 0_1con liv thằng 2_0
Huỳnh
từ 11-05-2018 20:34:39
Dự là liv sẽ hòa và chè xanh thắng 16-0
Huỳnh
từ 11-05-2018 20:29:26
Dự là liv hòa và chè xanh thắng 16 -0
Cuong TN456
từ 11-05-2018 18:42:30
Riêng về Che - Conte thì một xuất đá cúp C2 là xứng đáng nhất sau trận hòa như thua vừa rồi!!!
Uni Huynh
từ 11-05-2018 14:22:48
Dự là Liverpool thua 1-2 và Chelsea thắng 3-1. Liverpool ngậm ngùi ở vị trí t5
Fan LIV
từ 11-05-2018 15:19:49
Cho 1 like cho thanh niên ngủ mộng.
  •   Trang
  • 1