Vinawin
từ 14-05-2018 04:59:24
Nếu có tiếc thì tiếc stock thôi. Đáng đời swan, hạ được swan lại mọc lên ông cadiff
Fan Liverpotspur
từ 21-05-2018 17:10:58
wba tiếc hơn nghen
Full Name
từ 14-05-2018 01:07:56
Này thì Kane, này thì kiện với cáo, này thì đòi bàn thắng, này thì giành giật lập công, này thì giành ghi bàn. Giờ thì ko được vua phá lưới :))
Vua Cá Cược
từ 14-05-2018 09:20:31
Nói nhiều như đàn bà thế. Ít ra Kane cũng ghi 30 bàn mùa này ở đấy mà GATO đồ sân si.
  •   Trang
  • 1