Hanoiact
từ 14-05-2018 09:08:25
BC nhìn JVE mà học tập chứ mới vô địch được 1 mùa mà làm loạn hết cả lên.
Fan MU
từ 14-05-2018 15:13:47
Chứ nếu Barca vô địch như Juve chắc ông lại bảo chỉ chơi ở ao làng.
trung lập
từ 14-05-2018 12:48:41
Nó mà mới vô địch 1 mùa a? Chỉ trích thì cũng phải cho đúng ko người ta vả cho đó.
  •   Trang
  • 1