Fan Mu
từ 16-05-2018 19:29:48
Già rồi thì nghỉ để lứa trẻ người ta lên, còn bon chen công bố thời điểm giải nghệ này nọ. Thực ra tôi đánh giá ông này ở độ ổn định thôi chứ về tài năng thì còn thua khối người.
Bongda
từ 17-05-2018 07:44:53
Trẻ trâu nói chuyện
Juveniti
từ 17-05-2018 01:17:08
Khỏe thì lên thôi, sao phải bắt người ta nghỉ? Huyền thoại Van de Sar của bạn còn chưa đủ đẳng cấp để dự bị cho ông già Buffon này đấy:))
  •   Trang
  • 1