Vy
từ 08-06-2018 23:54:07
Nói thật thấy KH đá không có nét, câu giờ quá lộ...đúng là đội bóng chỉ biết lo trụ hạng mỗi mùa giải hay may lắm được nằm trong top 3. Còn BD k phải bàn tới...hết động lực
Cùi Bắp
từ 09-06-2018 18:44:08
3 mùa giải gần đây Khánh Hoà sếp hạng trên Bình Dương đó Vy
HOAI BUI THANH
từ 08-06-2018 21:48:17
Đúng là Bóng Đá không thể nói trước điều gì .
  •   Trang
  • 1