Họ và Tên
từ 09-06-2018 05:56:40
Lo mà trụ hạng đi đừng nghĩ mình là số một nữa
Họ và Tên
từ 09-06-2018 05:27:47
Sài gòn chơi tốt chơi hay thì đức thắng cũng chả phải đi đâu.thanh hóa tưởng bở vớ ngay ông thắng này
park hang heo
từ 08-06-2018 21:42:25
Hlv đức thắng đang làm thanh hóa rối loạn hết rồi
Nguyễn hồng
từ 08-06-2018 21:34:00
Những lúc như FLC thanh hóa đang gặp khó khăn thì ước gì HLV petrovic về dẫn dắt thì sẽ tốt hơn
Le Viet
từ 08-06-2018 21:29:37
Lo trụ hạng đi đừng viễn vong tóp 3 hay tóp 4 ở đây nữa.
  •   Trang
  • 1
  • /
  • 2