Mr.x
từ 13-06-2018 10:13:46
Copa còn vđ ko nổi mà đòi vđ WC
Ngô Việt
từ 12-06-2018 10:39:56
Tác giả lại quên một điều nữa : Maradona cần vô địch 2 wc nữa mới được so sánh với PeLe, nếu không có 2 wc nữa thì không bao giờ Mara được ngồi chung mâm với vua PeLe đâu nhé
  •   Trang
  • 1