pham
từ 23-06-2018 15:41:45
ok! thắng rồi, vui rồi, cần cố thêm nữa!
Trần Nhiên
từ 23-06-2018 14:40:36
thủ môn quá kém. chậm chạp và ỳ ...nên thay nhanh thủ môn
Trần Chương
từ 23-06-2018 11:32:02
Trung vệ đã yếu còn gặp thêm thủ môn thảm hoạ, cứ như vậy Gia Lai khó có thứ hạng cao.
FC Hà nội
từ 23-06-2018 08:00:46
Không nhờ anh tài có mà sml
Incon
từ 22-06-2018 19:35:20
Ơn trời họ đã trở lại
  •   Trang
  • 1