Fan Mexico
từ 29-06-2018 22:56:17
Thực tế Đức là 1 đội bóng lót đường ở World Cup 2018, cả 1 hệ thống bóng đá Đức đang vận hành 1 cách kém cỏi, sớm hay muộn Đức cũng sẽ bị đánh tụt xuống nhóm D ở UEFA Nation League, thậm chí đến Liechtenstein cũng còn có thể thắng được Đức
  •   Trang
  • 1