lun
từ 07-07-2018 01:52:20
có khi nào R7 về juve ăn C1 khi buffon wa PSG không ta .....
Cuong Pham
từ 28-07-2018 23:07:47
đến giờ lời bạn đã được 1/2 rồi, còn chời juven vô địch nữa thôi @@@
Fan CR7
từ 07-07-2018 11:07:40
thế thì quá nhọ cho buffon rồi
  •   Trang
  • 1