Cao Ảnh
từ 12-07-2018 08:43:22
Mong các ông bầu có tâm huyết đầu tư để phát triển bóng đá nữ Việt Nam
Hiep Le
từ 12-07-2018 13:01:33
có đầu tư cũng chưa chắc cải thiện nhiều, còn tư duy - văn hóa của người VIệt nữa, liệu có bao nhiều người cho con gái của mình từ 10-15 tuổi vào trung tâm ăn tập suốt như vậy không ? ít nhất cũng 16 đối với gia đình cởi mở, không thì cũng phải 18, nhưng vậy thì coi khỏi đào tạo trẻ được luôn. Mà nếu không ăn tập ở lò thì còn 1 con đường khác là bóng đá học đừơng, nhưng .........
  •   Trang
  • 1