Papaya
từ 15-07-2018 21:47:01
Ko thấy nhắc đến Bergkamp nhỉ
Fan số 10
từ 15-07-2018 20:53:19
Tôi thích cách bình luận có tính chủ quan của tác giả . Ở nơi được coi là môn thể thao của tập thể nhưng sự sáng tạo tuyệt vời chỉ tới từ những cá nhân đặc biệt như số 10
Vẫn là Anh
từ 15-07-2018 17:43:26
1 người hâm mộ barca cho biết
  •   Trang
  • 1