BAO NGOC
từ 24-07-2018 07:15:07
Ráng kiếm trận hòa với YEMEN
Họ và Tên
từ 25-07-2018 16:39:07
Có gặp yemen ln à.. Vãi
Hiep Le
từ 24-07-2018 14:55:09
Yemen chỉ ngang Philipines mà sợ không thắng nổi à ? trong những năm gần đây Sin hay Mã Lay còn thắng đượng Yemen nữa là .... Thắng 1 trận rồi thua ít bàn trước Iran, Iraq thì cũng có thể trong 4 đội thứ 3 xuất sắc.
  •   Trang
  • 1