Ha hông quang
từ 01-08-2018 13:56:13
Vtv lại choi trò WC mà o
Hiep Le
từ 31-07-2018 21:37:52
vấn đề là Asiad này người hâm mộ không được xem, còn giải tứ hùng mobiphone thì được chiếu rộng rãi. tất nhiên người hâm mộ sẽ muốn Việt Nam đá hay ở giải tứ hùng rồi, còn Asiad thì dù vào vòng 2 thua Hàn cũng không sao , vì có được xem đâu,.....
  •   Trang
  • 1